Mico Energy

Since 1993

 
 

Danh mục sản phẩm

Testing

Thứ sáu - 11/07/2014 10:16

Testing

Nhà Máy Nhiệt Điện

 

gian khoan
Caption

 

 

gian khoan

 

 

 

500mw 1000mw thermal power plant biomass power plant power generation sdmtu1000300x197

gian khoan

gian khoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 

SỬA WEB LẦN 3

  1. Flash khi mở trang chủ.

Chữ hoặc Logo đầu tiên khi xuất hiện phải đứng ở mép trái rồi, không để để như hiện tại là một khoảng trống khi mới xuất hiện. Tốt nhất là tạo ra một vòng tuần hoàn kín, tránh khoảng trống như trên.

  • Vá»›i má»—i logo, khi khách hàng bấm vào nó sẽ được link tá»›i địa chỉ website chỉ định của hãng đó. Hiện tại là không link được.
  • Phần này bên mình phải tá»± thêm bá»›t được tùy theo nhu cầu.

  1. Phần Footer của trang

Phần này bên mình có thể tự thay đổi cũng như thêm bớt được.

 

  1. Phần Flash Header

Phần này bên mình cũng tự thêm bớt ảnh và nội dung được.

 

City or Town

Point A

Point B

Point C

Point D

Point E

Point A

—

 

 

 

 

Point B

87

—

 

 

 

Point C

64

56

—

 

 

Point D

37

32

91

—

 

Point E

93

35

54

43

—

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2009. MICO ENERGY