Mico Energy

Since 1993

 
 

Danh mục sản phẩm

Thiết bị NM nhiệt điện

Testing

Testing

HỆ THỐNG KHỬ LƯU HUỲNH

MICO ENERGY là nhà thầu phụ của KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES thực hiện dự án nhà máy khử lưu huỳnh...

HỆ THỐNG CẤP THAN CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

MICO ENERGY là nhà thầu thiết kế hệ thống, cung cấp thiết bị trọn gói và chuyển giao công nghệ hệ...

THIẾT BỊ XƯỞNG BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

MICO ENERGY là nhà thầu cung cấp trọn gói thiết bị bảo dưỡng sửa chữa cho nhà máy nhiệt điện, bao...

HỆ THỐNG ĐIỆN DỰ PHÒNG

MICO ENERGY là nhà thầu cung cấp trọn gói hệ thống máy phát điện dự phòng cho nhà máy nhiệt điện bao...

HỆ THỐNG CẤP DẦU

MICO ENERGY cùng với các công ty chế tạo kết cấu là tổ hợp nhà thầu Việt Nam có thể đảm nhiệm công...
1   
 
 
Copyright © 2009. MICO ENERGY